Künye

Tanır Emre Üzelgeçici
İmtiyaz Sahibi


Şahin Çoban
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan Şenyürek
Spor Müdürü

MEHMET ŞAHİN
Sosyal Medya Editörü

 

Avukat Gökalp Kayacan
Hukuk Danışmanı