Künye

Tanır Emre Üzelgeçici
İmtiyaz Sahibi

Hülya Ekmekçi
Genel Yayın Yönetmeni

Pınar Aytekin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Jülide Güvenç
Muhabir

Şahin Çoban
Görsel Tasarım

Avukat Gökalp Kayacan
Hukuk Danışmanı