Künye

Tanır Emre Üzelgeçici
İmtiyaz Sahibi

Murat Yıldırım
Genel Yayın Yönetmeni

Şahin Çoban
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Serkan Şenyürek
Spor Müdürü

Jülide Güvenç
Sosyal Medya Editörü

Aysel Ertuğrul
Muhabir

Avukat Gökalp Kayacan
Hukuk Danışmanı